De nieuwe Mijnbouwwet

Aardwarmte en grondwaterbescherming

Inleiding in de aardwarmte

Seismisch onderzoek (SCAN) naar aardwarmte MRA

Bewoners betrekken bij aardwarmteprojecten

De regionale potentie van aardwarmte

Van onderzoek naar project

17 september 2020

De ondergrond

10 september 2020

De mijnbouwwet en geothermie

14 mei 2020

Opsporing aardwarmte en de rol van TNO-AGE

20 april 2020