Warmte is cool. Maar waarom eigenlijk?

Een warmtenet is een ondergronds buizenstelsel met warm water waarmee gebouwen verwarmd worden. Warmtenetten bieden een belangrijk alternatief voor de levering van warmte op basis van aardgas; zoals het verwarmen van huizen, gebouwen en glastuinbouw. Met de aanleg van warmtenetten zullen de komende jaren vele woningen ‘aardgasvrij’ verwarmd worden. Warmtenetten bieden in steden een duurzaam alternatief voor bestaande woningen en gebouwen. Voor nieuw te ontwikkelen woongebieden zijn lage temperatuur warmtenetten kansrijk. Verduurzamen van warmtenetten kan door toepassing van geothermie en lage temperatuur warmtebronnen zoals aquathermie. Naast ‘all electric’ oplossingen om te verwarmen.

Warmtenetten leveren vaak nog warmte die als ‘restwarmte’ overblijft vanuit industriële processen (bijvoorbeeld. TataSteel). Dat is duurzaam ‘dubbelgebruik’ van energie. We staan met elkaar voor de grote opgave om de warmtenetten te voeden met duurzame warmtebronnen. De industrie is bijvoorbeeld bezig met het verduurzamen van de productieprocessen waardoor steeds minder ‘restwarmte’ overblijft. Dit zijn relevante stappen op weg naar een CO2-neutrale en fossiel-vrije leefomgeving.

Er is al veel ervaring binnen de Metropoolregio Amsterdam met warmtenetten, zoals in Purmerend, Almere, Lelystad, Amsterdam en Haarlemmermeer. Met het Warmte & Koude programma werken 37 partijen (overheid en marktpartijen) in de Metropoolregio Amsterdam samen aan het verduurzamen en aardasvrij verwarmen van woningen en andere gebouwen met warmtenetten. Deze samenwerking startte in 2015 en loopt in ieder geval tot 2021.