Over het Warmte & Koude programma

Het Warmte & Koude programma werkt samen met overheden en marktpartijen in de Metropoolregio Amsterdam samen aan de ontwikkeling van duurzame warmtenetten tegen zo laag mogelijke kosten.

Het aanleggen van warmtenetten vraagt om nauwe afstemming tussen vele partijen. Het Warmte & Koude programma stimuleert onderzoek en toepassing van duurzame warmtebonnen, initieert de aanleg van warmtenetten en moet zorgen voor verbindingen tussen die netten voor leveringszekerheid van duurzame warmte.

Het programma is onderdeel van Amsterdam Economic Board en Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Drie pijlers van het Warmte & Koude programma

Het werk van het Warmte & Koude programma is langs drie lijnen georganiseerd:

Community: faciliteren van een dialoog tussen onze publieke en private partners.
Kennis en competenties: delen van kennis en het ontwikkelen van competenties om met warmte en koude opties gericht aan de slag te gaan. Objectief inzicht in technieken, kosten en  best practices.
Cases en implementatie: inventariseren en aanjagen van kansen, mogelijkheden, oplossingen en lobby-acties bij de rijksoverheid voor aanpassingen in beleid en wet- en regelgeving.

Samenwerkende partijen MRA Warmte & Koude