Wat zijn de mogelijkheden voor een warmtenet in jouw regio?

Amsterdam, 3 september 2019

Per deelregio gaan we samen aan de slag om handelingsperspectieven voor warmtenetten in kaart te brengen. 

Op 3 september organiseerde het MRA Warmte en Koude Programma (WK MRA) in samenwerking met RES Noord-Holland Zuid en RES Flevoland een werksessie waarin we gebiedsgericht aan de slag zijn gegaan met kansen voor warmtenetten. Het doel was om een bijdrage te leveren aan de versnelling van de ontwikkeling van warmtenetten.

Het Warmte en Koude programma werkt samen met de RES-organisaties en biedt input voor de Regionale Energiestrategieën. Met behulp van de online tool Warmte Koude Routekaart (‘Grand Design 2.0’) maken we de warmtevraag en potentiële warmtebronnen voor warmtenetten inzichtelijk.

Per deelregio hebben we gekeken waar we nu staan, welke kansen en vraagstukken er liggen en hebben we afspraken gemaakt hoe we daar mee omgaan. Uiteindelijk hebben we per deelregio handelingsperspectieven gegeven om zo slagen te kunnen maken met het versnellen van de ontwikkeling van warmtenetten.