Masterclass Warmtenetten

Amsterdam, 28 augustus 2019

Het tempo van aansluitingen op het warmtenet moet in Amsterdam fors hoger worden. De woningcorporaties spelen hierin als Startmotor een grote rol. O p verzoek van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) en Vattenfall organiseerde het Warmte Koude Programma Metropool Regio Amsterdam (WK MRA) op 28 augustus in de locatie Midwest – Amsterdam een masterclass over warmtenetten. Doelstelling was primair om de kennis over warmtenetten over te dragen aan woningcorporaties. Daarnaast om met elkaar kennis te maken en meer begrip te krijgen voor elkaars belangen. Dit verslag geeft een korte weergave van de masterclass. Ingegaan wordt op de Citydeal Aardgasvrij tussen onder meer de woningcorporaties, gemeente en Vattenfall, de belangen van de woningcorporaties, de verschillende warmteopties, open en gesloten netten en wat er komt kijken bij de realisatie van een warmtenet.