Isaac Newton berekende het einde van de wereld, zijn we dicht bij zijn voorspelling?

Door de eeuwen heen hebben veel persoonlijkheden geprobeerd het einde van de wereld te voorspellen. Onder hen is de beroemde wetenschapper Isaac Newton minder bekend omdat hij deze voorspelling ook heeft geprobeerd. Nu we in razend tempo de 21e eeuw ingaan, lijkt het relevanter dan ooit om naar zijn berekeningen en visie voor de toekomst te kijken.

Een voorspelling gebaseerd op een zorgvuldige analyse van de Bijbel

De geschriften van Isaac Newton over het einde van de wereld werden ontdekt onder zijn Talrijke handschriften, meestal gewijd aan de wetenschappen, maar besprenkeld met een paar pagina’s over theologie. Zijn interesse in heilige teksten was niet onbelangrijk, aangezien hij een groot deel van zijn leven doorbracht met het bestuderen van bijbelverzen in een poging aanwijzingen te vinden voor de goddelijke kalender.

Het boek Daniël: de sluitsteen van zijn voorspelling

Het was voornamelijk op het boek Daniël, de profeet van het Oude Testament, dat Isaac Newton baseerde om de noodlottige datum te bepalen. Hij zag er precieze aanwijzingen in die hem in staat zouden stellen om Het oplossen van dit grote mysterie. De auteur is zich terdege bewust van zijn durf en heeft zich er altijd van onthouden zijn conclusies publiekelijk te onthullen.

Newton voorspelde het einde van de wereld tegen 2060

Na vele jaren van studie was Newton in staat om de datum van het einde van de wereld te bepalen. Hij schreef in een van zijn geschriften dat dit dramatische moment zou plaatsvinden in Het jaar 2060. Hoewel dit idee in eerste instantie misschien verrassend lijkt, is het vandaag de dag niet minder verontrustend.

Het noodlottige jaar nadert

De voorspelde datum van Newton was nog ver weg toen het tientallen jaren geleden werd ontdekt. Maar vandaag zijn we nog maar veertig jaar verwijderd van de deadline. Deze verontrustende realiteit verdient het om in overweging te worden genomen voor de implicaties en onze relatie tot tijd en de toekomst.

Profetieën die onze hedendaagse zorgen weerspiegelen

Hoewel de berekeningen van Isaac Newton vooral speculatief en onnauwkeurig blijven, krijgen zijn voorspellingen nu een nieuw leven. In het licht van de toenemende klimatologische, economische en geopolitieke dreigingen Het idee van het einde van de wereld is bijzonder acuut.

De symbolische val van de appel

Heeft Isaac Newton zelf niet een van zijn beroemdste ontdekkingen, de wet van de zwaartekracht, gebaseerd op de val van een appel? Zou dit niet gezien kunnen worden als een parallel met de boom van de kennis van goed en kwaad, waarvan de verboden vrucht in de Bijbel de val van de mensheid veroorzaakte? Suggereert deze analogie dat onze wereld gedoemd is onherstelbaar ten onder te gaan, of is het bedoeld om in ons een gezond bewustzijn te wekken van de gevaren die voor ons liggen?

De grenzen van Newtoniaanse voorspelling

Zelfs als het werk van Isaac Newton onmiskenbaar een bron van interesse en vragen is, moet eraan worden herinnerd dat zijn voorspelling gebaseerd is op heilige teksten waarvan de interpretatie twijfelachtig blijft. Bovendien Zijn berekeningen waren gebaseerd op de wetenschappelijke kennis van zijn tijd, die nu grotendeels achterhaald zijn. Het zou dan ook onverstandig zijn om er te veel belang aan te hechten.

Een globale reflectie nodig

Ondanks zijn onvolkomenheden kan de voorspelling van Isaac Newton leiden tot vruchtbare reflectie over de toekomst van onze beschaving en de keuzes die we vandaag moeten maken. De gestelde vragen nodigen ons uit om Collectief en individueel nadenken over ons handelen in het licht van bedreigingen voor onze wereld en haar bewoners.

Een intellectuele erfenis om serieus over na te denken

Het is meer dan een simpele profetie, het is door zijn immense en gevarieerde werk dat Newton ons aanmoedigt om de fundamenten van ons bestaan in twijfel te trekken en de mysteries van de kosmos te verkennen. De pagina’s die hij achterliet, weerspiegelen zijn onverzadigbare nieuwsgierigheid en zijn een uitnodiging om de geheimen van het universum dat ons omringt te ontrafelen.

  • De theorie van de universele zwaartekracht
  • De wetten van beweging
  • De studie van licht en kleur
  • De ontwikkeling van differentiaal- en integraalrekening

Het is nu aan ieder van ons om inspiratie te putten uit deze erfenis om een wereld op te bouwen die meer verlicht, bewust en respectvol is van zijn natuurlijke grenzen.

Emma Jansen
Geschreven door Emma Jansen

Emma Jansen, expert in huishoudtips, psychologische inzichten en dagelijkse lifehacks om jouw leven makkelijker te maken.