Datum: 11 juni 2021
Tijd: 00:00 - 00:00

Het blijft cruciaal om gezamenlijk in te zetten op innovaties, kennis vanuit casuïstiek uit te wisselen en afspraken te maken over zinvolle (voor)investeringen. Een bronnen- en transitiestrategie zijn daarbij essentieel om duurzame warmte beschikbaar te krijgen en de aanleg van warmtenetten te versnellen.

In dit webinar bespreken we de stappen die de komende jaren nodig en mogelijk zijn om een transitiestrategie op te bouwen. Vanuit praktijkervaringen van de afgelopen jaren bespreken we de kansen en opgaven waar we voor staan. Daarbij gaan we in op de volgende vragen:

  • Uit welke bouwstenen bestaat een bronnenstrategie?
  • Hoe werk je aan een transitiestrategie met een gefaseerde groei richting duurzame warmtebronnen?
  • Wanneer hebben we in onze regio inzicht in de haalbaarheid en betaalbaarheid van duurzame warmtebronnen?
  • Wat kunnen we nu doen om de kansen van morgen optimaal te benutten?
  • Wat hebben publieke- en private partijen van elkaar nodig in de doorlopende transitie naar duurzame warmte? Welke afstemming werkt? En hoe kom je tot resultaat?

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

Categorieën: