Datum: 3 september 2019

Tijd: 09:00 - 13:00

Locatie: Pension Homeland, Kattenburgerstraat 5, Amsterdam

Op 3 september organiseert het MRA Warmte en Koude programma in samenwerking met RES Noord-Holland Zuid en RES Flevoland een werksessie waarin we gebiedsgericht aan de slag gaan met kansen voor warmtenetten. Het Warmte en Koude programma werkt samen met de RES-organisaties en biedt input voor Transitievisies warmte en de Regionale Energiestrategieën. Met behulp van de online tool ‘Grand Design 2.0’ maken we de warmtevraag en potentiële warmtebronnen inzichtelijk. Per deelregio kijken we waar we nu staan, welke kansen en vraagstukken er liggen en maken we afspraken met elkaar hoe we daar mee omgaan. Uiteindelijk geven we voor elke deelregio handelingsperspectieven om zo slagen te kunnen maken met het versnellen van de ontwikkeling van warmtenetten.

Binnenkort sturen we je meer informatie over het programma en de mogelijkheid tot aanmelden. Graag zien we je dan!

Categorieën: