Deze 7 zinnen zorgen ervoor dat je er minder slim uitziet, volgens Harvard-expert

In het onophoudelijke ballet van de dagelijkse communicatie kan het verstandig kiezen van je woorden het verschil maken tussen opmerkzaam of onverstandig worden gezien. Dr. Cortney Warren, een vooraanstaand expert in psychologie aan Harvard, vestigt onze aandacht op het aanzienlijke gewicht van emotionele intelligentie in het professionele en privéleven. Ze wijst erop dat bepaalde specifieke zinnen de schadelijke kracht hebben om de indruk te wekken dat men geen intelligentie heeft. In de huidige context waarin persoonlijk imago van het grootste belang is, zou het vermijden van deze formuleringen wel eens de sleutel kunnen zijn tot het cultiveren van verrijkende relaties en het gedijen op het werk.

Het cruciale belang van emotionele intelligentie

Zowel in professionele als privésituaties is het vaak ons vermogen om onze emoties te begrijpen en te beheersen dat de kwaliteit van onze relaties bepaalt. De Dr. Cortney Warren herinnert ons eraan dat het deze bevoegdheid, die wordt aangeduid alsEmotionele intelligentie, wat ons vermogen smeedt om contact te maken, te beïnvloeden en effectief samen te werken met anderen.

Te vermijden formules

Bewust van het belang van emotionele intelligentie, wordt het essentieel om de zinnen te kennen die u moet vermijden. Deze uitdrukkingen onthullen volgens de Harvard-specialist een emotioneel tekort en kunnen onze reputatie als competente intellectuelen aantasten.

Zin 1: “Ik zal niet veranderen, zo ben ik.” Een weigering om te evolueren die kan worden geïnterpreteerd als koppigheid.

Zin 2: “Het kan me niet schelen hoe je je voelt.” Een verklaring van ongevoeligheid die een muur kan optrekken tussen u en uw gesprekspartners.

Zin 3: “Het is jouw schuld dat ik me zo voel.” Anderen de schuld geven van de eigen emoties is een teken van gebrek aan persoonlijke verantwoordelijkheid.

Zin 4: “Je hebt het mis.” Een abrupt oordeel dat de deur naar dialoog kan sluiten.

Zin 5: “Stop met een te zijn.” Een gebrek aan respect dat de opbouw van een gezonde relatie belemmert.

Zin 6: “Ik kan je nooit vergeven.” Een afsluiting van vergeving en verzoening.

Zin 7: “Je laat je emoties over je heen spoelen.” Een kritiek die als ongeldig en niet erg empathisch kan worden ervaren.

De voordelen van het verfijnen van je emotionele intelligentie

Er zijn veel redenen om je emotionele intelligentie te verbeteren. In de wereld van werk kan dit leiden tot betere Voorstelling, om een Inspirerende leider, en om de samenwerken binnen een team. Deze vaardigheid is ook een geweldig hulpmiddel voor Omgaan met stress en biedt een beter vermogen om Reageer veerkrachtig onder druk.

Je emotionele intelligentie aan de wereld onthullen

Hoewel het hebben van een sterke emotionele intelligentie essentieel is, is het net zo cruciaal om te weten hoe je deze kunt benadrukken. Door aandacht te besteden aan onze taal en hoe we reageren, tonen we ons vermogen om onze emoties en die van anderen te begrijpen en te beheersen, wat een enorme troef is in zowel het persoonlijke als het professionele leven.

Dirck Eekman
Geschreven door Dirck Eekman

Ervaren editor met een focus op astrologie en psychologie, presenteert verhelderende perspectieven en stimulerende verhalen gericht op persoonlijke ontwikkeling en de impact van astrologische dynamieken.