Michelle Koppert: ”Wij willen dat onze inwoners en ondernemers profiteren van de energietransitie.”

Michelle Koppert is beleidsadviseur energietransitie bij de gemeente Haarlemmermeer. Ze zet zich in om het lokale energiesysteem in 2050 helemaal CO2-neutraal te krijgen. “We werken gezamenlijk aan een energiesysteem (gericht op verbruik, opwekken, transport en opslag) dat in 2050 CO2-neutraal is. We wekken zoveel als doelmatig mogelijk zelf op en Lees meer…