Michelle Koppert is beleidsadviseur energietransitie bij de gemeente Haarlemmermeer. Ze zet zich in om het lokale energiesysteem in 2050 helemaal CO2-neutraal te krijgen. “We werken gezamenlijk aan een energiesysteem (gericht op verbruik, opwekken, transport en opslag) dat in 2050 CO2-neutraal is. We wekken zoveel als doelmatig mogelijk zelf op en we gebruiken geen fossiele bronnen. Dat doen we met behoud van leefbaarheid, welzijn en betaalbaarheid, in samenhang met andere gemeente-doelen en in nauwe samenwerking met onze omgeving.”

“Veel bedrijven zijn enthousiast aan de slag met warmtekoudeopslag”, vertelt Koppert. “Als gemeente ondersteunen we ze daarbij.” De gemeente liet de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied een visualisatie maken van het functioneren van  de warmtekoudeopslagsystemen. Daarbij kwam een aantal problemen aan het licht. Koppert: “Soms is de productiviteit niet goed, waardoor er alsnog extra bijgestookt of gekoeld moet worden. Op andere plaatsen wordt juist te veel warmte of koude uit de grond gehaald, wat de balans verstoort. En in een aantal gevallen wordt er meer of minder warmte of koude onttrokken dan afgesproken.”

Een potentiële besparing van 200 TJ

In juni besprak de gemeente de uitkomsten met de betreffende ondernemers. Koppert: “Daar heeft de MRA aangeboden om ze praktisch te ondersteunen bij het optimaliseren van de systemen. Ook de gemeente en de provincie willen helpen. De potentiële besparing voor openbodemsystemen in Haarlemmermeer is ruim 200 TJ, dus het is het absoluut waard.”

De gemeente heeft de ondernemers laten weten wat zij kunnen doen via een stroomschema. De provincie Noord-Holland zorgt dat de voortgang in de hele provincie ieder jaar getoetst kan worden. De MRA biedt bedrijven de mogelijkheid om lid te worden van het platform bodemenergie.nl en organiseert expertsessies om kansen te verkennen. Het vervolg daarvan wordt afgestemd binnen de Regionale Energiestrategie (RES).

Eerlijk, haalbaar en betaalbaar

De eerste versie van de RES wordt volgend jaar bij het Rijk ingediend. Dan is ook de warmtetransitievisie van de gemeente af. Koppert: “Bij alles wat we doen, leggen we de nadruk op de relatie met de omgeving. Want voor een grote verandering als de energietransitie is draagvlak essentieel. Daarom letten we er ook scherp op dat het eerlijk, haalbaar en betaalbaar is en blijft. Het welzijn van mensen en de leefbaarheid van hun omgeving mag niet achteruit gaan.”

Ze verwacht echter dat de transitie juist heel veel economische voordelen oplevert. “Ons doel is dat onze inwoners, ondernemers en instellingen daar zo veel mogelijk van profiteren.”

Categorieën: Nieuws