Op 3 september organiseerde het Warmte Koude Programma MRA een partnersessie. Centrale vraag was hoe de ontwikkeling van warmtenetten in de verschillende gebieden gaat. Dit vanuit het gegeven dat we in de huidige fase van het programma vooral kijken naar de uitvoering. Alle presentaties en het verslag van de sessie zijn hier te vinden. Het programma bestond uit 2 onderdelen:

In de eerste plaats een aantal plenaire presentaties. Marco Berkhout (PNH) gaf een toelichting op de warmteparagraaf van de RES Noord Holland Zuid. Svenja Kraaij (Stadsverwarming Purmerend) stelde vast dat er behoefte is aan realiteitszin om daadwerkelijk stappen te kunnen zetten. Ron de Graaf (kennismanager WK MRA) gaf een toelichting op de regionale samenwerking in IJmond. Ook presenteerde hij de zes kennisthema’s die het WK MRA gaat uitwerken. Het plenaire deel eindigde met een korte samenvatting van Petrus Postma (WK MRA) van de voortgang van de warmtenetprojecten in de MRA.

Na het plenaire deel gingen we in werksessies per gebied in op de volgende vragen:

• Waar sta je als gebied nu en hoe ver kom je?
• Waar kunnen we je bij helpen?

De experts uit het partnernetwerk dachten mee. Centraal stond het komen tot handelingsperspectieven voor de betrokken partijen. De komende periode gaan we hiermee verder aan de slag. Meer weten over onze partnerbijeenkomsten? Klik dan hier.

Categorieën: Nieuws