De energietransitie in beweging brengen én in beweging houden. Dat beschouwt Sanna Munikkendam als haar grootste opdracht. Als wethouder in Zaanstad is zij sinds 2018 verantwoordelijk voor Duurzaamheid, Energietransitie en de Circulaire Economie. “De energietransitie is voor iedereen nieuw: we hebben het immers nog nooit gedaan. Als wethouder ben ik slechts een radertje in het geheel, maar ik kan wél een bijdrage leveren als verbinder en stimulator.”

‘Lokaal, duurzaam en betaalbaar is ons adagium’ 

De thema’s die ze in portefeuille heeft, zijn de Zaanse wethouder op het lijf geschreven. De schaarste van natuurlijke hulpbronnen dwingt ons volgens haar om na te denken over de manier waarop we produceren en consumeren. Hoe voorzien we in de behoeften van de huidige generatie, zonder de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen? “De toekomst van de aarde gaat me aan het hart. Ik beschouw het als mijn verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het leefbaar houden van onze planeet. Zodat óók onze kinderen en kleinkinderen in de toekomst gezond en veilig kunnen leven. Het is mijn overtuiging dat de manier waarop wij als mensen met de planeet omgaan, ingrijpend moet veranderen. Als wethouder kan ik hieraan in Zaanstad mijn steentje bijdragen.”

Nooit meer een oude sok bij het afval

Ook in haar persoonlijke leven geeft Munnikendam inhoud aan een duurzame manier van leven. Het sleutelwoord is bewustwording, of het nu gaat over vervoer – “Ik reis zoveel mogelijk met het openbaar vervoer” – of afval. “Sinds ik weet dat vijf procent van ons restafval uit textiel bestaat en dat oud en kapot textiel hergebruikt kunnen worden, gooi ik nooit meer een oude sok bij het restafval. Datzelfde geldt voor plastic flesjes of koffiebekertjes. Het zijn misschien druppels op een gloeiende plaat, maar het is ook een manier van denken. Ik beschouw de circulaire economie dan ook als een nog grotere opgave dan de energietransitie. Onze grondstoffen zijn immers eindig.”

Lokaal, duurzaam en betaalbaar

De gemeente Zaanstad heeft grote plannen als het gaat om verduurzaming. Zoals de ambitie om een wijdvertakt warmtenet aan te leggen. De gemeente wil uiteindelijk ruim twintig duizend woningen van het aardgas afhalen en aansluiten op een warmtenet. Zaanstad wil een voortrekkersrol vervullen als het gaat om de energietransitie, vertelt Munnikendam. “Wij zetten ons dagelijks in om verder te verduurzamen. ‘Lokaal, duurzaam en betaalbaar’ is hierbij ons adagium. Als gemeente willen we vooroplopen als het gaat om de zoektocht naar innovatieve manieren om van het gas af te gaan. Hierbij hebben we de Metropoolregio Amsterdam nodig. Als onderdeel van dit grotere geheel is Zaanstad in staat om te experimenten, met als doel dat uiteindelijk iedereen hiervan profiteert.”

De gemeente Zaanstad heeft een belangrijke rol gespeeld bij het besluit om een warmtenetwerk aan te leggen. Munnikendam: “We hebben een rol als aanjager en verbinder gespeeld. Zo hebben we verschillende partijen bij elkaar gebracht en is de gemeente aandeelhouder van de opgerichte BV. Het was duidelijk dat de markt dit niet alleen kon oppakken. Als we als gemeente hierin geen actieve rol hadden gespeeld, was dit niet van de grond gekomen. Het is mooi om te zien dat onze gemeenteraad dit zo belangrijk vindt, dat ze bereid is om te investeren.” Het was een uitdaging om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, erkent Munnikendam. “Je hebt te maken hebt met allerlei partijen en verschillende belangen. Dan is een goede en heldere communicatie erg belangrijk. Je moet elkaar tijdens het maken van de businesscase voortdurend goed informeren. Zo houd je het gevoel levens dat je er echt samen voor gaat”, benadrukt ze.

Duurzame meters maken

Als het om de energietransitie in Zaanstad gaat, is de wethouder optimistisch. “Juist de grote verwevenheid van wonen en werken geeft onze gemeente een unieke positie. Hier liggen grote kansen, maar ook uitdagingen. De kleine stappen die wij nu zetten, leveren veel kennis en nieuwe inzichten op”, vertelt Munnikendam. “Het komt er nu op aan hiervan te leren en deze kennis in te zetten bij onze volgende stappen. Zo zal ook de Zaanse industrie vroeg of laat overstappen op volledig duurzame brandstoffen. Het is hierbij belangrijk om meters te blijven maken en niet achterover te leunen. Innovatie krijgt in Zaanstad daarom invulling in alle schakels van de keten.”

Categorieën: Nieuws