Hoe zorgen we dat we met zijn allen over de kennis & vaardigheden beschikken om de warmtetransitie in de MRA te versnellen? Of beter nog: hoe zorgen we er samen voor dat we de slimste oplossingen voor de regio kunnen ontwikkelen? In interactie met de partners van Warmte Koude MRA en andere experts werken Ron de Graaf en Corina Kroon aan de basis van een kennissysteem dat de warmtetransitie kan versnellen. Een mooie uitdaging in een uiterst veranderlijke omgeving.

‘Het gaat bovenal over actief kennis delen om de warmtetransitie in de MRA te versnellen.’

Wie weet wat én wat is er nog nodig? Het kennissysteem gaat uit van de bestaande situatie. Daarom hebben we eerst alle belanghebbenden in kaart gebracht:  


Voor en door partners MRA: publiek & privaat

Warmte Koude MRA vertegenwoordigt 37 partners die allemaal (zeer) actief zijn op het gebied van de warmtetransitie. Zij vormen het vertrekpunt voor het kennissysteem van de warmtetransitie. Met hen zijn we in gesprek om enerzijds de vragen te inventariseren en om anderzijds mooie voorbeeldcases op te halen.

Stappenplan voor kennissysteem

In de basis is het kennissysteem opgebouwd in 5 fases:

1. In overleg met WK MRA-partners de belangrijkste issues van de warmtetransities vaststellen.

2. Het vertalen van de issues in vragen en deze analyseren. Enerzijds zijn er kennisvragen waarvoor technisch institutionele oplossingen zijn, zoals bijvoorbeeld de voor- en nadelen van biomassa. En anderzijds onderwerpen waarvoor nog duidelijke technologische en institutionele oplossingen gevonden moeten worden, zogenoemde systeemknelpunten. Zoals bijvoorbeeld: waarom open warmtenetten de voorkeur hebben in de warmtetransitie MRA?

3. In interactie met kennisaanbieders de vragen beantwoorden én adresseren. Sommige vragen kunnen we onmiddellijk adresseren en anderen vereisen een tijdspanne tot 2021.

4. Analyseren wat al beschikbaar is aan kennis als tools, instrumenten, concepten en afwegingskaders en wat nog ontwikkeld zou moeten worden voor de verschillende doelgroepen en op welke termijn.

5. Een communicatiestrategie opstellen om duurzaam het kennissysteem te blijven voeden en ervoor te zorgen dat de kennis en ervaring zo goed mogelijk gedeeld worden om de warmtetransitie te versnellen. Nu en in de toekomst.

Focus: technische en institutionele kennis

Uiteraard kan het kennissysteem niet altijd alles voor iedereen betekenen en is afbakening noodzakelijk. Zoals:

  • Voor en door partners MRA in samenwerking met andere belanghebbenden
  • De nadruk ligt op technische en institutionele vraagstukken
  • Het zijn kennis- en systeemvragen

Maar bovenal gaat het over actief kennis delen om de warmtetransitie in de MRA te versnellen.

Kennissysteem met hoofdrol voor mensen

Uiteindelijk is het succes van het kennissysteem natuurlijk gebaseerd op de kennis en ervaring van mensen die eraan bijdragen en/of actief gebruik maken van het systeem. Zelfstandig dingen uitdenken, vaardigheden en ervaring ontwikkelen en daarbij in verbinding met elkaar de kennis en informatie naar een hoger niveau tillen. Zo ontwikkelen we samen daadwerkelijk de slimste warmtetransities voor de regio. Met elkaar en voor elkaar.

 

Categorieën: Nieuws