Wethouder Floor Bal werkt al decennia aan de inzet van restwarmte voor het verwarmen van de gebouwde omgeving. Waar komt zijn drive vandaan om in de regio IJmond te werken aan de warmtetransitie?  

‘Bestuurders en raadsleden moeten de verbindingsofficieren zijn in deze warmtetransitie’ 

De zeer gedreven wethouder Floor Bal in gesprek met Arie-Willem Bijl op de werksessie van 28 februari 2019 Warmte Koude Programma MRA. De drive van Bal is eind vorige eeuw ontstaan. Er liepen toen al onderzoeken in een aantal steden die dichtbij zware industrie liggen om de mogelijkheden van de inzet van restenergie te verkennen voor de verwarming van de gebouwde omgeving. Bal was daar toen al bij betrokken. Toen hij in 2002 wethouder werd in de regio IJmond heeft hij zich actief ingezet om gezamenlijk met de industrie deze verkenning vorm te geven en is daar tot op heden niet meer mee gestopt. Voor IJmond IJzersterk, de benaming van het onderzoek, was de tijd toen nog niet rijp. De inzet van restwarmte en de aanleg van warmtenetten als oplossing voor de warmtetransitie waren nog geen ‘gesprek van de dag’. Maar Bal blijft actief en een aantal jaren later worden gezamenlijke gesprekken weer opgestart. 

“Volgende maand presenteren we een gesloten business die gezamenlijk met de woningcorporaties als afnemers en Tata Steel als leverancier van restwarmte is opgesteld. Ook HVC en Firan zijn hier nadrukkelijk bij betrokken. Na jaren van praten, hopen we binnenkort daadwerkelijk aan de slag te gaan”, aldus wethouder Bal. De betrokken partijen die Bal noemt zijn lokaal acterende partijen. “Met hen ben je in goed contact op vele verschillende lagen, van bestuurlijk niveau tot op de werkvloer”. 

“De grote uitdaging voor de regio IJmond, de gemeente Velsen is dat zij niet enkel afhankelijk wil zijn van de restwarmte van Tata Steel, maar hen als partner ook niet wil verliezen voor een deel van de opgave de gebouwde omgeving te verwarmen”. Ook andere partijen en mogelijke bronnen voor de opwek van warmte wil de gemeente onderzoeken. Maar daarbij altijd het uitgangspunt nastreven lokaal te beginnen waarna op te schalen naar kansen in de regio én op termijn open warmtenetten te hebben. “Dit levert soms pittige gesprekken op, des te trotser zijn we dat er nu een gesloten business met draagvlak van betrokken partijen ligt”, zegt Bal. 

Bal roept tijdens de werksessie op om bestuurders, wethouders en raadsleden de verbindingsofficieren te laten zijn in deze warmtetransitie. “Dit kunnen we doen door hen van kennis en informatie te voorzien, hen te betrekken en te enthousiasmeren. Hun draagvlak is een belangrijke schakel in de boodschap naar onze inwoners van de verschillende gemeentes”. De lessen die hij ons meegeeft is te zorgen voor een eerlijke boodschap en een ijzersterk communicatieplan.

Categorieën: Nieuws