Het koppelen van bedrijven met restwarmte aan andere bedrijven die er iets mee kunnen. Een duurzame, slimme en efficiënte oplossing die voor het grijpen ligt. Simpel toch? 

Circulariteit is de basis voor de partijen in de Westas om ook in de komende generatie toonaangevend te zijn in concurrentiekracht en economische meerwaarde. Duurzame warmte is een van de belangrijkste transitiepaden. We moeten dus een nieuwe markt ontwikkelen waarbij het gebruik van fossiele energie voor verwarming vervangen wordt door het benutten van restwarmte uit de verschillende gebruiksfuncties in de regio. Dit vraagt om marktontwikkeling en het ontwikkelen van synergie in de zakelijke omgeving. Dat gaat niet overal vanzelf.

De grootste kansen liggen in het gebied rond Hoofddorp, Haarlem Oost en Schiphol Zuid. Dat zijn belangrijke schakels voor het Grand Design van de Metropoolregio.

Wie wil er warmte?
Vraag en aanbod vinden elkaar niet automatisch. Sterker nog, niet alle potentiele afnemers lopen al ‘warm’ voor restwarmte. We zijn in gesprek met tuinders die duurzame warmte willen ontvangen en bedrijven die nieuwe locaties willen realiseren voor duurzame warmte op basis van biomassa. We zoeken uit welke datacenters nou echt warmte willen en kunnen gaan leveren en wie we blij maken met die warmte. Het gaat ons niet om kennis, onderzoek, netwerken, subsidies of wat dan ook, onze focus ligt op het bouwen van de business.

Warmte is gezamenlijke business
De meeste partijen hebben een positieve grondhouding en zien de mogelijkheden. De eerste contouren zijn geschetst. Groenafval uit de kassen kan worden omgezet in warmte voor deze kassen. We kunnen warmte van datacenters naar woonwijken brengen. De kantoren in de buurt van Schiphol worden straks verwarmd met warmte uit biomassa, later aangevuld met warmte uit datacenters.

Een duurzame warmteoplossing is dus logisch, maar niet gemakkelijk gerealiseerd. De uitdaging is om er business van te maken. Een mooie uitdaging! We verleggen de focus van een lokale naar een regionale schaal waarop de business kan gaan draaien. Onze volgende stap is het samenbrengen van de partijen, zodat zij elkaar kunnen leren kennen, gezamenlijk perspectief krijgen en samen daadwerkelijk gaan investeren in warmte. Eind 2018 weten we of zij echt warm worden van een joint (ad)venture.

Wil je meer weten, lees dan vooral onze marktverkenning!

Categorieën: Nieuws