Nieuwsbrief

Geef je op voor de nieuwsbrief

Agenda

Servicepunt-Duurzame-Energie-en-Provincie-Noord-Holland

Programma Versnelling Aardwarmte MRA van de provincies Noord-Holland en Flevoland organiseert op donderdag 20 mei 14.00 – 15.30 uur een webinar over aardwarmte als duurzame warmtebron. 

De provincies Noord-Holland en Flevoland hebben Energie Beheer Nederland (EBN) opdracht gegeven om aanvullend seismisch onderzoek te doen naar aardwarmte in de diepe ondergrond van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Met die kennis kunnen we de mogelijkheden van aardwarmte beter inschatten en de kans op succesvolle projecten vergroten.

In de webinar blikken Timme van Melle (programmamanager SCAN) en Rutger Peenstra (projectleider SCAN) terug op het onderzoek dat EBN al uitgevoerd heeft in het najaar van 2020 en kijken we vooruit op de extra lijnen die EBN in 2021 onderzoekt in opdracht van provincie Noord-Holland en Flevoland. Ook wordt uitgelegd wat het SCAN-programma is en hoe seismisch onderzoek naar aardwarmte werkt. Daarnaast laat Marten ten Borgh (geoloog) de eerste resultaten van het seismisch onderzoek uit 2020 zien.

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

Webinar: Next steps in de warmtetransitie

Datum: 11 juni 2021

Tijd: 10:30 - 12:30

Warmtekoude-metropoolregio-Amsterdam

Het blijft cruciaal om gezamenlijk in te zetten op innovaties, kennis vanuit casuïstiek uit te wisselen en afspraken te maken over zinvolle (voor)investeringen. Een bronnen- en transitiestrategie zijn daarbij essentieel om duurzame warmte beschikbaar te krijgen en de aanleg van warmtenetten te versnellen.

In dit webinar bespreken we de stappen die de komende jaren nodig en mogelijk zijn om een transitiestrategie op te bouwen. Vanuit praktijkervaringen van de afgelopen jaren bespreken we de kansen en opgaven waar we voor staan. Daarbij gaan we in op de volgende vragen:

  • Uit welke bouwstenen bestaat een bronnenstrategie?
  • Hoe werk je aan een transitiestrategie met een gefaseerde groei richting duurzame warmtebronnen?
  • Wanneer hebben we in onze regio inzicht in de haalbaarheid en betaalbaarheid van duurzame warmtebronnen?
  • Wat kunnen we nu doen om de kansen van morgen optimaal te benutten?
  • Wat hebben publieke- en private partijen van elkaar nodig in de doorlopende transitie naar duurzame warmte? Welke afstemming werkt? En hoe kom je tot resultaat?

Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

Complete agenda