Programma

...

...

De eerste twee fases van het programma zien er als volgt uit:   

De eerste fase is de technische ronde tafel, waar we het ontwerp gaan maken van het regionale warmtenet. Technische mensen van deelnemende partijen (ook de corporaties) vestigen zich op een bijzondere locatie nabij Amsterdam en vertrekken pas als alle vragen beantwoord zijn, en als er een Grand Design ligt: het technisch ontwerp voor ons regionale warmtenet.

'Zolang gas goedkoper is dan warmte zullen we gas blijven stoken tot de hele gasbel leeg is.' 

...

...

Evaluatie Warmtewet en Marktmodellen

Daarna gaat het programma verder, met input van de Evaluatie Warmtewet en Marktmodellen die minister Kamp tegen die tijd heeft laten uitvoeren. Deze evaluatie moet aan het licht brengen hoe de overheid kan helpen om regionale warmtenetten financieel rendabel te maken. Bijvoorbeeld door het opheffen van het oneerlijke concurrentievoordeel van gas ten opzichte van warmte, of door aardgas zwaarder te belasten en CO2 –uitstoot te beprijzen.  

Deze maatregelen maken de kans dat we de business case voor Metropool Regio Amsterdam rond krijgen een stuk groter. Met een lobby richting de overheid en de politiek zijn wij al bezig om deze oplossingen onder de aandacht te brengen. 

 

'We zijn in Nederland altijd erg goed geweest in elkaar bestrijden vanuit onze eigen geloofsrichting. De kerk van de gebouw-gebonden oplossingen strijdt tegen de kerk van de collectieve oplossingen. Daar gaat een hoop energie mee verloren.' 

...

...

De tweede fase van het programma

In die tweede fase van het programma, de organisatorische ronde tafel, gaan vertegenwoordigers van de deelnemende partijen, aangevuld met vertegenwoordigers van woningcorporaties op zoek naar een uitkomst waar alle betrokken partijen beter van worden. Deze win-win situatie moet er voor zorgen dat alle deelnemende partijen voordeel hebben van een regionaal warmtenet.
Daarom gaan we aan de organisatorische tafel open en transparant met elkaar in gesprek, vanuit ieders behoeften en knelpunten, zodat we open en vrij met elkaar naar oplossingen kunnen zoeken.

Met het plan dat we aan de organisatorische tafel ontwikkelen gaan we naar Den Haag (en mogelijk Europa) om zo te komen tot een warmteakkoord met het Rijk. In dat akkoord staat dan zo concreet mogelijk wat iedereen de komende jaren gaat doen om de grote uitrol van het warmtenet te realiseren. Samen op weg naar een duurzaam Nederland. 

'In 2050 moet Nederland volledig draaien zonder fossiele energie. Nu is 5% van onze energievoorziening fossielvrij, en daar hebben we 35 jaar over gedaan. Ons rest dus nog 35 jaar om de andere 95% te verduurzamen.'