Warmtenet in Amstelveen

...

...

Doelstelling   

De gemeente Amstelveen wil dat alle energie die in 2040 in Amstelveen wordt gebruikt, duurzaam wordt opgewekt. Om deze ambitie te bereiken, is onafhankelijkheid van aardgas voor het verwarmen van woningen en bedrijven één van de grootste uitdagingen. Een warmtenet gevoed door duurzame bronnen is onmisbaar om dit doel te bereiken.

Aanpak

In Amstelveen exploiteert Eneco een warmtenet ten Noorden van de A9. Dit warmtenet wordt gevoed met restwarmte van een elektriciteitscentrale van Nuon in Diemen. De capaciteit van het huidige warmtenet is beperkt, maar er is nog ruimte om meer woningen of bedrijven aan te sluiten. Daarnaast is Eneco ook betrokken bij MRA Grand Design 2.0 om verduurzaming en uitbreiding van capaciteit te waarborgen voor haar huidige en toekomstige klanten. Door het warmtenet van Eneco aan te sluiten op het warmtenet van Westpoort Warmte, ook wel de ‘Kleine Ring’ genoemd, kan de capaciteit worden uitgebreid en kunnen er meer klanten worden aangesloten op het warmtenet. Buiten dat is de warmte van Westpoort Warmte ‘groener’ dan de warmte van de Diemercentrale. Dit levert direct een bijdrage aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Amstelveen. 

Toekomst

De gemeente Amstelveen gelooft in een open warmtenet. Dat is een warmtenet waar verschillende aanbieders - grote ‘centrale’ aanbieders en kleinere ‘decentrale’ aanbieders - elkaar aanvullen en klanten zelf kunnen kiezen voor een warmteleverancier, vergelijkbaar met het elektriciteitsnet. In de gemeente Amstelveen zijn ten noorden en zuiden van de A9 diverse kleine collectieve warmtesystemen die relatief kleine hoeveelheden woningen van duurzame warmte voorzien. Deze decentrale bronnen kunnen op termijn worden aangesloten op het grootstedelijk warmtenet in Metropool Regio Amsterdam.