Move Around

See More than the Mind can Imagine

 
 
Onepager Framework Play Now you have the design

Warmte is cool. Maar waarom eigenlijk?

Met industriële restwarmte die bedrijven nu in de lucht of in het water lozen, kunnen we vele duizenden woningen in de Metropool Regio Amsterdam efficiënt en comfortabel verwarmen. Al die verspilde warmte kunnen we benutten door een regionaal warmtenet te ontwikkelen. Een energie-oplossing die misschien wel heel Nederland een stuk duurzamer gaat maken, want wellicht zijn de ideeën die we gaan ontwikkelen wel inzetbaar in ons hele land. Is dat cool of niet?

 

Duurzame warmte in de hele regio!

De warmtetransitie is de afgelopen jaren in een stroomversnelling gekomen. Vooral doordat in december 2015 in Parijs een klimaatakkoord werd getekend en de Rijksoverheid daarna in opeenvolgende beleidsnota’s de uitfasering van aardgas in de gebouwde omgeving als duidelijk doel naar voren heeft gebracht. Ook het Regeerakkoord van het nieuwe kabinet is daar helder over: we nemen afscheid van aardgas en in 2050 moet deze transitie afgerond zijn. De gemeenten krijgen daarbij de regie en samen met woningcorporaties, particulieren en bedrijven moet deze klus geklaard worden. Met het Voorstel voor hoofdlijnen van een Klimaatakkoord wordt hier verder invulling aan gegeven.

Vanaf 2015 hebben de partijen gewerkt aan een gezamenlijk perspectief en gezamenlijke producten voor het warmteprogramma in de Metropoolregio Amsterdam. Gezamenlijk is een Grand Design ontworpen met daarin een goed overzicht van de warmtevraag, warmteaanbod en de benodigde warmte-infrastructuur. Met de samenwerkende partijen wordt er zo gewerkt aan de realisatie van duurzame warmte in de regio.  

 

Samenwerkende partijen MRA Warmte & Koude

 
 

Aanmelden voor nieuwsbrief

Contact

Neem contact op met: 
Arie-Willem Bijl
Warmteregisseur
MRA Warmte & Koude programma


Adres

Marineterrein Amsterdam Kattenburgerstraat 5
Gebouw 002 B
1018 JA Amsterdam
a.w.bijl@amecboard.com