Move Around

See More than the Mind can Imagine

 
 
Onepager Framework Play Now you have the design

Warmte is cool. Maar waarom eigenlijk?

Met industriële restwarmte die bedrijven nu in de lucht of in het water lozen, kunnen we vele duizenden woningen in de Metropool Regio Amsterdam efficiënt en comfortabel verwarmen. Al die verspilde warmte kunnen we benutten door een regionaal warmtenet te ontwikkelen. Een energie-oplossing die misschien wel heel Nederland een stuk duurzamer gaat maken, want wellicht zijn de ideeën die we gaan ontwikkelen wel inzetbaar in ons hele land. Is dat cool of niet?

...

...

Persbericht: Metropoolregio Amsterdam bereidt zich voor op 
aardgasloze toekomst
Lees persbericht

Hoe gaan we het programma Metropoolregio Amsterdam Warmte en Koude vormgeven?

Om een regionaal warmtenet te ontwerpen en daarvoor een verdienmodel te ontwikkelen, hebben wij - als vertegenwoordigers van meer dan 32 overheden, energiebedrijven en potentiële warmteleveranciers - een samenwerkingsovereenkomst getekend. De woningcorporaties in de regio praten ook mee, maar hebben de overeenkomst niet getekend.

Lees meer over het programma...

 

Haal voordeel uit verspilling

Heb je enig idee waarom we in Nederland onze gasbel leegpompen, terwijl er industriële restwarmte in de Noordzee terecht komt waarmee je tienduizenden huizen kunt verwarmen? 
Wij ook niet, en dit fenomeen speelt in het hele land. Sterker nog: in theorie kunnen alle Nederlandse huishoudens verwarmd worden met industriële restwarmte die nu in de lucht of in het water wordt geloosd. In bijna alle landen in Europa gebeurt dit al. Overal waar industrie is, worden machines immers gekoeld met water. Je hoeft dus maar een leiding naar de dichtstbijzijnde stad aan te leggen en je kunt dat opgewarmde water gebruiken om huizen te verwarmen. Kortom, uit verspilling valt dus veel voordeel te halen. 

"Het gasverbruik van alle woningen en bedrijven die op het regionaal warmtenet aangesloten kunnen worden is 400 miljoen euro per jaar. Dat is dus de markt."
 

 

Alle warmte hergebruiken!

Zoveel mogelijk warmte die wordt verspild, gaan we in de Metropool Regio Amsterdam benutten met de aanleg van een groot regionaal warmtenet. Het begin is er al. Van de afvalcentrale AEB gaat er al warm water naar westelijk Amsterdam en straks ook naar Amsterdam Noord. Vanuit de Diemer Centrale lopen er warmteleidingen naar oostelijk Amsterdam, Almere en Amstelveen. En in Purmerend ligt een warmtenet dat van fossiele brandstof is overgestapt op houtsnippers van Staatsbosbeheer. 
Maar er zijn in het gebied nog heel veel warmtebronnen waarvan de warmte niet wordt hergebruikt, zoals die van Tata Steel in IJmuiden en de industrie in Zaandam. 

Om die onbenutte industriële restwarmte te kunnen hergebruiken, is een warmtenet nodig op regionaal niveau. Dat laten we aansluiten op de stukken warmtenet die er al liggen, en zo maken we de cirkel rond. Met het net voorzien we in de warmtebehoefte van 400.000 woningen. Jaarlijks verstoken deze woningen samen nog voor 400 miljoen euro aan gas. Een aantasting van het milieu en een enorme verspilling van geld.
Het regionale warmtenet moet ver voorbij het jaar 2050 meekunnen, het jaar waarin Nederland 100% duurzaam moet zijn.

 

De voordelen van een regionaal warmtenet

...

Robuust &
Efficiënt

Het is robuust en efficiënt: het net kan altijd warmte leveren, dankzij gezamenlijke (dus voordelige) buffervoorzieningen en hulpwarmtecentrales. 

Makkelijk te verduurzamen

Het is makkelijk te verduurzamen: het is mogelijk om fossiele bronnen uit te faseren en duurzame bronnen zoals aardwarmte op het net aan te sluiten. 

Slim

Het is slim: als de windparken op de Noordzee meer elektriciteit leveren dan er op dat moment nodig is, dan kunnen we die stroom gebruiken voor de opwarming van een buffervoorraad water.

Open netwerk

Het is open of kan open worden, zodat ook andere (ook kleine) producenten van restwarmte hun warmte via het net kunnen verkopen. 

 

Samenwerkende partijen MRA Warmte & Koude

Aanmelden voor nieuwsbrief

Contact

Neem contact op met: 
Jan van der Meer
Programmaregisseur MRA warmte en koude


Adres

Marineterrein Amsterdam Kattenburgerstraat 5
Gebouw 002 B
1018 JA Amsterdam
j.vandermeer@amecboard.com